תקנון


1. כללי:


1.1 הכניסה למתחם קווסט-מאסטר (להלן – "המתחם") מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;
1.2 ייש להגיע בזמן הנקבע לכם בעת ביצוע ההזמנה.
1.3 הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה
1.4 ללא ניתן להכניס למתחם מזון ו/או משקאות.
1.5 חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.
1.6 חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.
1.7 החפצים המצויים במתחם, הנם רכושה הבלעדי של חברת קווסט-מאסטר בע"מ, אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק.
1.8 השארת טלפונים ניידים, טאבלטים ודומיהם בתאים המיועדים לכך הינה תנאי הכרחי לכניסה לחדרי המשחק. המפעיל ינחה את השחקנים בנוגע לחפצים נוספים שעליהם להשאיר בתאים המיועדים לכך בטרם כניסתם למשחק, והכניסה למשחק מותנית בציות להוראות המפעיל.
1.9 בעת המשחק, אין להפעיל כוח מופרז ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.
1.10 תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.
1.11 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על-פי תקנון זה. קווסט-מאסטר שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
1.12 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.
1.13 המתחם מצולם ומוקלט בכלל חלליו המרכזיים.
1.14 קווסט-מאסטר רשאית לפרסם את התמונות המצולמות במהלך המשחק בכל מדיה שתחפוץ בה.
1.15 קווסט-מאסטר רשאית לשלוח הודעות שירות שונות, במייל או בסמס, בנוגע לחדרי המשחק שברשותה.
1.16 אי קיום אילו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת כל החזר כספי.
1.17 חברת קווסט-מאסטר בע"מ תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.
1.18 שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

2. מחירון באתר:


2.1 קווסט-מאסטר רשאית לעדכן מחיריה באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
2.2 המחיר שישולם בפועל הוא המחיר המפורסם באתר במועד המשחק עצמו.

3. מדיניות הזמנה:


3.1 קווסט-מאסטר שמחה לארח אתכם בחדרי הבריחה שלה ועושה כל מאמץ לתת לכם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין אם באופן מקוון, בטלפון או בכל דרך אחרת שבה תבחרו.
3.2 להזמנת המשחק והתשלום עבורו באמצעות האתר יש לבחור את המשחק ואת השעה הפנויה הרצויה ולעבור לרישום למשחק. רישום למשחק מבוצע על-ידי מילוי פרטים כגון שם ושם משפחה, דואר אלקטרוני ומספר טלפון הנייד.
3.3 לאחר בחירת המשחק ומילוי פרטי ההזמנה, הלקוח יתבקש להשאיר את פרטי כרטיס האשראי שלו, אשר יישמרו באופן מאובטח בסטנדרטים הגבוהים ביותר ע"י ספק שירות חיצוני המיועד לכך, וישמשו לגביית דמי ביטול על פי המפורט בסעיף ביטול הזמנה ומדיניות החזרים להלן.
3.4 מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
3.5 ביטול הזמנה יתבצע בכפוף לסעיף ביטול הזמנה ומדיניות החזרים להלן.
3.6 הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.
3.7 הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה עלול להביא לקיצור הפעילות ע"ח המזמין והנ'ל לא יהיה זכאי לכל פיצויי כספי.

4. ביטול הזמנה ומדיניות החזרים:


4.1 ביטול/שינויי זמן הזמנה יבוצע באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר האינטרנט של החברה ו\או באמצעות שליחת דוא"ל המודיע על ביטול ההזמנה לכתובת האימייל של החברה כפי שמופיעה באתר האינטרנט של החברה. ביטול\שינוי זמן הזמנה יוכל לעתים להיעשות גם באמצעות התקשרות טלפונית עם מוקד השירות של החברה אך במידה ולא היה מענה טלפוני על הלקוח לשלוח הודעה בכתב באמצעות טופס יצירת קשר או דוא"ל כפי שפורט לעיל, ולא יתקבלו טענות בדבר נסיונות כושלים ליצור קשר באמצעות שיחת טלפון על מנת לבטל\לשנות זמן הזמנה.
4.2 בביטול/שינויי זמן ההזמנה כשנותרו 24 שעות או יותר עד למועד שנקבע למשחק – הלקוח לא יחויב בדמי ביטול.
4.3 במקרה והלקוח ביטל/שינה את זמן ההזמנה פחות מ- 24 שעות עד תחילת המשחק, ייגבו דמי הביטול במלואם על סך 100 ש"ח מכרטיס האשראי שהוזן בעת ביצוע ההזמנה.
4.4 במקרה והלקוח לא הגיע כלל למשחק או איחר במעל ל- 30 דקות (שלושים דקות) למועד הקבוע למשחק, זכאותו לשחק במשחק במועד הקבוע תישלל לאלתר והלקוח יחויב בדמי ביטול מלאים ולא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
4.5 קווסט-מאסטר רשאית לבטל הזמנה, כולה או חלקה במקרים להלן:
4.5.1 אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי.
4.5.2 במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו.
4.5.3 כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון דנן.
4.5.4 עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.
4.5.5 במקרה וההזמנה למשחק לא אושרה על-ידי חברת האשראי ו/או מסיבה כלשהי בעת ההזמנה באתר לא נקלטו פרטי האשראי, נציג מהחברה יצור קשר טלפוני עם הלקוח לצורך הסדרת התשלום וסיום ביצוע ההזמנה.
4.5.6 במידה ונציג החברה לא יצליח ליצור קשר עם הלקוח המזמין ולסיים את תהליך ההזמנה כראוי, רשאית החברה לבטל הזמנה זאת.
4.5.7 מספר ימים טרם מועד ההזמנה יתבצע וידוא הגעה טלפוני עם הלקוח.במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח, קווסט-מאסטר תהיה רשאית לבטל הזמנה זאת. הודעה אודות ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או במסרון (סמס) למספר הטלפון שהוזן בעת ביצוע ההזמנה ו\או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת בצוע ההזמנה.