תקנון סוכנים


1. כללי:


1. כדי להיכלל ברשימת סוכני השיווק של קווסט מאסטר יש להירשם באתר ולקבל קישור מתאים, רק משחק שהוזמן דרך הקישור האישי של הסוכן יזכה את הסוכן בעמלה.
2. קווסט מאסטר רשאית על פי שיקול דעתה לאשר או לסרב בקשות להשתתפות בתוכנית סוכנים זו.
3. בהתאם לפרטים הבאים, יוכל סוכן ליהנות מעמלה עבור משחקים בקווסט מאסטר שהוזמנו דרכו:
    3.1. עם פניית הקבוצה לקווסט מאסטר (דרך האתר, או טלפונית), זו תתבקש למסור קוד סוכן.
    3.2. קבוצה אשר הזמינה משחק\אירוע באמצעות קוד סוכן, תהא זכאית ל-5% הנחה.
    3.3. במידה והקבוצה תהא זכאית להנחות אחרות בהתאם למבצעי החברה, לא יהיה כפל הנחות, אך תגבר ההנחה הגדולה יותר.
    3.4. סוכן יהא זכאי לעמלה באחוזים מהתשלום בפועל עבור המשחקים בחדרי קווסט מאסטר בפתח תקווה:
        3.4.1. עבור קבוצות עד 4 שחקנים, יקבל הסוכן עמלה בשווי 2.5%.
        3.4.2. עבור קבוצות בין 5 ל-10 שחקנים, יקבל הסוכן עמלה בשווי 3.5%.
        3.4.3. עבור קבוצות מעל 10 שחקנים, יקבל הסוכן עמלה בשווי 5%.
        3.4.4. במידה והקבוצה ביקשה לכלול בהזמנה גם פיצה, או כיבוד\שתייה נוספים, תשלום זה לא יהווה חלק מהתשלום עבור המשחקים.
        3.4.5. במידה והקבוצה זכתה להנחה כחלק ממבצע או תקלה, אחוז העמלה יחושב מתוך התשלום בפועל, לאחר ההנחה שניתנה לקבוצה.
        3.4.6. העמלה תחושב רק עבור משחקים בימים א-ה.
    3.5. הסוכן יהא זכאי לקבל העמלה מהרגע שנצברת לסכום של 500 ₪ . כאשר הסוכן יגיע לסכום זה, תועבר העמלה לסוכן.
    3.6. במידה וירצה הסוכן, יוכל להמיר את שווי העמלה בהטבות מתחלפות במתחם קווסט מאסטר. ההטבות מורידות מסך ההכנסות של הסוכן לפי פרטי ההטבה.
    3.7. הטבה נוכחית מופעלת, מאפשרת לשלם במתחם קווסט מאסטר בשווי העמלה, כך שכל שקל משווי העמלה, שווה 2 שקלים בתשלום במתחם קווסט מאסטר פתח תקווה.
4. הסוכן אינו מוסמך לדבר בשם קווסט מאסטר, אינו מייצג אותה ורשאי לפרסם רק תוכן פרסומי שאושר ע"י החברה.
5. לסוכנים של קווסט מאסטר אין שום התחייבות לחברה מעצם קבלת הקישור האישי, ואינם כפופים ליעדי מכירות. למען הסר ספק, לא תוכל החברה לבוא בטענות אל מול סוכנים על כך שאינם מעבירים מספיק הזמנות.
6. הסוכן לא יקבל בלעדיות מכל סוג שהוא, קווסט מאסטר רשאית לצרף לתוכנית מספר בלתי מוגבל של סוכנים.
7. הסוכן לא מוגדר כעובד שכיר של קווסט מאסטר ולא מתקיימים בינו ובין החברה יחסי עובד -מעביד.
8. קווסט מאסטר רשאית לשנות/לבטל את תנאי התקנון, אך צריכה לשלוח עדכון על השינוי/ביטול לאימייל המשויך לסוכן.
9. כל עברה או פגיעה אשר הסוכן עושה מתוקף עבודתו כסוכן שיווק של קווסט מאסטר אינה משויכת לקווסט מאסטר, לסוכן אחריות אישית על האופן בו הוא מפרסם את הקישור שלו.
10. קווסט מאסטר לא גובה תשלום עבור הירשמות והשתתפות בתוכנית זו.
11. למען הסר ספק:
    11.1. הסוכן כפוף לחוק זכויות יוצרים. פרסומיו אינם יכולים להפר זכויות יוצרים, וקווסט מאסטר אינה אחראית על כל הפרה בנושא במידה ותתרחש.
    11.2. הסוכן כפוף לחוק הספאם, וקווסט מאסטר אינה אחראית על כל הפרה בנושא במידה ותתרחש.